Yuanda Zhu (Shenmue II) - Lan Di’s real name is Longsun Zhao. He is the son of Sunming Zhao. Lan Di believed that Sunming Zhao was killed by your father, Iwao Hazuki.
Shenmue City | Genèse | Culture | Fans & Saga | Médias | Traductions | Le site | Forum